Övrigt

Fler folk i stan

Publicerat 2009.12.07

    Anna-Clara Löfvenberg konststerar på GTs kultursidor att det för sjuttiofem år sedan bodde mer än 13 000 personer innanför vallgraven. Och idag bara 3700 personer. Hon menar att man borde göra om många av de centrala kontor som står tomma, till lägenheter för privatpersoner. Då skulle fler få bostäder samtidigt som befolkningstätheten i innerstaden skulle stiga. Läs hennes inlägg här.