Bild: Rachel Docherty/Flickr Creative Commons

 Bild: Rachel Docherty/Flickr Creative Commons

Omvärlden

EU vill stötta designinnovationer

Publicerat 2016.03.17

Nu utlyser EU ett call för att stötta innovativa designbaserade produkter: Call för design-based consumer goods. Produkten skall vara redo för att komma ut på marknaden för att få ta del av finansieringen.

Såhär står det bl a om urvalskriterierna: The Call will support breakthrough products services and innovative solutions technically ready for market uptake that reduce the time to market and remove obstacles to wider application (i.e. barriers for market uptake).

Deadline för att lämna in elektronisk ansökan är den 14/4.

Läs mer här