Bild: .reid/FlickrCC

 Bild: .reid/FlickrCC

Utblick

En rättvis telefon?

Publicerat 2013.05.15

Det jobbas på att ta fram en helt rättvist tillverkad smartphone, Fairphone. Utan konfliktmineraler och med återvinningsbarhet. Än så länge i ett tidigt staium men kan kan förbeställa sin telefon och på så vis hjälpa till att den snabbare kommer ut på marknaden.

Läs om alltihopa på Fairphones hemsida.