Bild: via Stadsteatern/Skogen

 Bild: via Stadsteatern/Skogen

Lokalt

Drömmar om en perfekt institution

Publicerat 2018.10.17

The Fantastic Institution är en gathering i gränslandet mellan konst/scenkonst/konferens/workshop i dagarna tre. Ett samarbete mellan Skogen och Stadsteatern om organisering och hur vi kan tänka formerna för konst och gemenskap i samhället. Första dagen, på Stadsteatern, är det föreläsningar och presentationer på temat organisering. De två sista dagarna, på Skogen, är helt vikta åt vidare arbete och samtal i små och stora grupper.

The Fantastic Instiitution 18-20/10