Bild: Örjan Söderberg

 Bild: Örjan Söderberg

Lokalt

Driver utveckling inom KKN

Publicerat 2016.12.15

Under 2016 har BRG samlat aktörer från de olika branscherna inom kulturella och kreativa näringar (KKN) för att diskutera vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för utveckling inom områdena.

Under 2017 kommer man fortsätta träffarna; tanken är att skapa ett forum för de som vill främja KKN i Göteborg och regionen. Här kan du se en sammanfattning av de frågor som dryftats mest>>

Är du intresserad av att delta kan du höra av dig till kkn@businessregion.se