Lokalt

Design och affärer organiserade

Publicerat 2013.12.03

Desma är ett europeiskt nätverk för forskning om design and management. Business and Design Lab vid HDK/Handels är koordinatorer av nätverket. Närverket består av såväl universitet som näringslivet (t ex Volvo och Philips).

Här finns massa bra information t ex deras kalendarium och publikationer.

http://desmanetwork.eu/