Bild: Withassociates/Flickr Creativa Commons

 Bild: Withassociates/Flickr Creativa Commons

Omvärlden

Den grafiska identiteten har betydelse

Publicerat 2016.09.30

I en uppsats från Högskolan i Dalarna har två studenter tagit tag i den eviga frågan: Har design någon betydelse? Närmare bestämt nerkokat till ämnet Den grafiska identitetens betydelse i småföretagarens värld. Genom djupintervjuer och enkätsvar kommer de fram till ett glädjande resultat (för grafiska designers). Författarna heter Mikael Morén och Christer Florén

Av enkätundersökningen framgick det att företag som har en konsekvent  grafisk identitet har större sannolikhet att bli anlitade än de som inte  arbetar konsekvent med detta. Resultatet visar även att de som arbetar konsekvent med sin grafiska identitet uppfattas som mer seriösa än de som inte är konsekventa i detsamma.

Dock visar undersökningen också på att företagarna anser att deras grafiska identitet inte är den viktigaste resursen. Det viktigaste är företagets rykte och kunders omdömen. Företagarna nöjer sig med en signatur och en hemsida, utvecklandet av den grafiska identiteten har inte hög prioritet.

Hög tid att lära nytt alltså, för småföretagarna.

Läs hela uppsatsen här