Bild: Karin/ADA

 Bild: Karin/ADA

Lokalt

De kreativa näringarna i GBG samlas

Publicerat 2017.09.29

  • ADA
  • BRG
  • Göteborg
  • Göteborgsregionen
  • Multidisciplinärt

För tredje gången sker nu KKNforum, mötesplatsen där vi på BRG samlar alla olika branscher inom de kreativa näringarna för samtidiga rundabordssamtal, och korspollinering mellan borden. Samtalens syfte är att skapa förutsättningar för god utveckling inom den egna branschen och området i stort. Och vi tror att ett sätt att uppnå detta är att helt enkelt samlas och gemensamt dela med sig av sina erfarenheter och önskemål. Vi bjuder in näringsliv, akademi, civilsamhälle, politiker och tjänstemän.

Känner du dig intresserad av att delta den 5/10 så läs mer på länken här och maila oss på kkn@businessregion.se för anmälan.