Övrigt

Bredda rekryteringen

Publicerat 2013.02.08

    Svensk Form har ett projekt de kallar för Deadline som syftar till att öppna upp de slutna designrummen och för att verka för ett mera inkluderande designklimat.

    Syftet med Deadline är att bidra till att bredda rekryteringen till designhögskolorna och öka mångfalden, genom att använda vår utmärkelse Ung Svensk Form som kommunikativt verktyg, och dess deltagare nu och från tidigare omgångar som förebilder och coacher

    Tanken är att Deadline skall synliggöra osynlig kunskap. Bland annat har de listat alla aktuella utbildningar samt viktiga datum.