Enkät: Göteborg dygnet runt

Publicerat 2019.11.13

En grupp studenter från Kulturverkstan utforskar hur Göteborg skulle kunna bli en mer levande stad dygnet runt. Besvara denna korta enkät och bidra med dina åsikter om hur vi tillsammans kan utveckla Göteborg 24h. /Nicklas Kartengren, Club Health Sweden

https://bit.ly/2CGbFOk