Bild: Wexner Center/Flickr Creative Commons

Gestaltad livsmiljö - propositionen från regeringen

Omvärlden. Nu har utredningen Gestaltad Livsmiljö förvandlats till politisk handling, dvs en proposition från regeringen. Den väntas beslutas om i riksdagen före sommaren. De stora dragen är att ArkDes får vara kvar, en riskarkitekt tillsätts på Boverket, som blir en salags spindel i nätet. För oss i väst är det också ett annat extra intressant att Röhsska inte får någon särställning som designmuseum. Däremot nämns det som en regionalt viktig nod, vid sidan av Form/Design Center i Malmö (som redan fått viss finansiering i paritet med detta.) >

Bild: Gestaltad livsmiljö / Instagram @gestaltadlivsmiljo

Noggrann designutredning färdig

Omvärlden. Regeringen beställde i maj 2014 en utredning om politiken i områdena arkitektur, form och design. Efter en lång och noggrann beredning via en mängd olika möten, referensgrupper samt med ett rikt tidigare underlag presenterade utredaren Christer Larsson (Malmös stadsarkitekt) igår den 14/10 betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design till kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke. >

Sida 1 av 1.logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng