Konjunkturläget...

Forskning & Rapporter

BNP-fallet bromsar men arbetslösheten ökar.

I år faller Sveriges BNP med 5,4 procent. Konjunkturinstitutet spår dock, i sin nya rapport, att ekonomin växer igen nästa år. På arbetsmarknaden väntar dock ett par svåra år. Institutet rekomenderar en fortsatt expansiv finanspolitik. 

Läs sammanfattningen här och hela rapporten här.

kommentarer

Nyhetsbrev

Här finns ett nyhetsbrev för dig som vill ha koll på vad som händer inom kulturella och kreativa näringar i Västsverige. Läs mer