Konjunkturbarometern Företag och hushåll. Mars 2009

Forskning & Rapporter

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, har fallit med drygt 3 enheter från förra månaden och uppgår till 70,1 i mars. Nivån på barometerindikatorn signalerar att läget i ekonomin är mycket svagare än normalt

Läs mer här.

kommentarer

Nyhetsbrev

Här finns ett nyhetsbrev för dig som vill ha koll på vad som händer inom kulturella och kreativa näringar i Västsverige. Läs mer