Bild: ADA

Bättre struktur - mer tid

Affärer

Det var fullsatt i onsdags när struktören David Stiernholm talade på daMatteo i Göteborg.  Han talade om vikten av att få vardagen att fungera smidigare.

David talade om vikten att organisera sina saker på ett bra sätt. Att försöka skapa ordning i all information, mail, sms som man får. Det handlar mycket om att fokusera och att förenkla vissa rutinuppgifter. I vissa fall kan man ha en textmall som man kan använda sig av vid olika uppdrag.

Han talade om vikten av att inte göra för stora förändringar utan istället ta små steg och sedan lägga till nya förändringar. Det är ungefär som när man tränar. Inte starta med det tyngsta passet och tro att man har klarat av allt.

David talade mycket om att fokusera, prioritera rätt saker, det som genererar långsiktiga relationer. Försöka att ta det som kanske känns tyngst för att inte få dåliga samveten som tynger axlarna. Det handlar om att se målen och se vad som är intäktsbringande. Viktigt är också att boka in egen tid, sk USA tid = utan särskild anledning. Stäng av mobilen, stäng av mailen och få en koncentrerad arbetsmiljö under vissa perioder.

Gör tre boxar där man kan fördela sina arbetsuppgifter - vilka av dessa kommer att uppfylla mina målo. Den ena boxen kan heta definitivt, den andra förmodligen och den tredje säkert inte. Se därefter vilka som är de viktigaste punkterna för att uppnå målen.

David gav tips om renodlingsmallen och hur man priorterar på kort och lång sikt. Mer info om detta kan du få här.

Under våren kommer det att komma fler affärsseminarier som t.ex. appar och upphandling.

kommentarer

Nyhetsbrev

Här finns ett nyhetsbrev för dig som vill ha koll på vad som händer inom kulturella och kreativa näringar i Västsverige. Läs mer