Filmvisning Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival

Inför den 10:e upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal, välkomnas du till en filmvisning av Donna Haraway: "Storytelling for Earthly Survival”. Haraway, en feministisk filosof och historiker, har undersökt olika förståelser av sin omgivning för att på så sätt upptäcka världen på nytt.

Genom att kritisera kategorisering och särskiljandet av människor, djur och maskiner, föreslår Haraway nya perspektiv som utmanar normativa strukturer och avgränsningar. Hennes tillnärmning till skrivande är också det distinkt, där hon med hjälp av en narrativ teknik målar upp en framtidsbild som är både rebellisk och hoppingivande.

Detta egensinniga filmporträtt producerades då filmskaparen Fabrizio Terranova besökte Donna Haraway i sitt hem i södra Kalifornien. Terranova har arbetat med en tilldragande scenografi där Haraway, hemmastadd i sin egen miljö, speglas på ett sätt som betonar hennes lekfulla fingertoppskänsla. Med hjälp av green screen animationer, arkiverat material och fabulationer, har Terranova skapat ett unikt porträtt av en verkligt originell protagonist och tänkare.

“Vi behöver andra historier”. Med detta Donna Haraway-citat ser vi fram emot att välkomna er till Göteborgs Internationella Konstbiennal i september 2019.

* Filmer regisserad av Fabrizio Terranova är på engelska Det är fri entré men antalet platser är begränsade.

---

In English:

Film screening
Donna Haraways "Storytelling for Earthly Survival”

22 Februari at 16-17.30
Gothenburg City Library, Hörsalen
Free admission

In preparation to its 10th edition, GIBCA welcomes you to a film screening introducing Donna Haraway, a feminist thinker and historian of science deeply committed to environmentalism, in constant search of new ways to look at the world.

Refusing to distinguish between humans, animals and machines, Haraway proposes new ways of understanding our world, to challenge normative structures and boundaries. Her approach to writing is equally distinct, embracing narrative techniques in painting a rebellious and hopeful future. Animated by green screen projections, archival materials and fabulation, the film is an appropriately eccentric response to a truly original thinker.

“We need other kinds of stories”- with this quote from Donna Haraway we look forward to welcoming you to Göteborg International Biennial for Contemporary Art in September 2019.

  • Datum: 2019-02-22
  • Tid: 16:00 till 17:30
  • Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg / Götaplatsen 3
  • Arrangör: GIBCA Göteborg International Biennial for Contemporary Art
  • Webbsida: http://www.gibca.se/index.phplogo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng