Bild: foreverdigital/Flickr Creative Commons

De konstnärliga utbildningarna snedrekryterar

I två olika kartläggningar som Sveriges Radios Kulturnytt gjort så visar det sig att studentgrupperna i de högre konstnärliga utbildningarna i Sverige inte lyckas representera befolkningen som helhet.

I december kartlades hur det står till med andelen studenter med utländks bakgrund, och där fler och fler med utländsk bakgrund börjar läsa på högskolan hänger inte det konstnärliga utbildningsområdet med bland annat film, dans, musik och teater inte med. I den senaste sammanställning som gjorts hade 19 procent av nybörjarna på högskolan utländsk bakgrund. På de konstnärliga utbildningsområdet hade 12 procent av nybörjarna det.

Nu i mars presenteras siffror angående konstnärliga utbildningarnas socioekonomiska bakgrund. De visar sig då att konstnärsgruppen har i jämförelse med hela befolkningen i betydligt större utsträckning minst en förälder med hög utbildning. Nästan hälften av konstnärerna, 46 procent, har föräldrar där minst en har eftergymnasial utbildning.

Utbildningarna ser ut därefter visar den enkät som Kulturnytt skickat ut till 19 högskolor med konstnärliga utbildningar. Över hälften av skolorna uppger att de, trots mångårigt arbete med breddad rekrytering, är missnöjda med hur studentgrupperna ser ut sett till social bakgrund.

Läs/lyssna mer:
Brist på mångfald på de konstnärliga utbildningarna
Få med utländsk bakgrund på konstnärliga utbildningar

Hör av dig!

Har du något du vill tipsa oss om på ADA, eller kanske bara har synpunkter på något vi publicerat på hemsidan. Maila gärna oss på info@adasweden.se
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng