Bild: KRO/KIF

Bild- och formvärldens status

I en nyutkommen rapport har KRO/KIF sammanställt fakta som rör bild- och formkonsten och dess villkor ur de senaste årens myndighetsrapporter och Utsikt från ateljéerna 2014 - den stora konstnärsenkäten.

KRO/KIF sammanfattar såhär: "De senaste årens rapporter som berör bild- och formkonsten visar på ett starkt och ökande intresse för den samtida konsten. Samtidigt halkar redan mycket låga konstnärsinkomster efter övriga befolkningens. Realinkomsterna till och med sjunker över tid för en stor andel av konstnärerna. En mycket oroväckande trend är att bild- och formkonstnärer i genomsnitt lägger mindre tid på den konstnärliga verksamheten än tidigare. Trots denna utveckling har statens satsningar på bild- och formkonsten och konstnärernas villkor minskat. Tillämpningen av både MU-avtalet och enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning haltar".

Läs hela rapporten här

Hör av dig!

Har du något du vill tipsa oss om på ADA, eller kanske bara har synpunkter på något vi publicerat på hemsidan. Maila gärna oss på info@adasweden.se
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng