Bild: Karin/ADA

Allt finns i Göteborg!

Så är titeln på Kulturförvaltningens genomlysning av kulturella och kreativa näringar inom mode, design, konsthantverk och arkitektur i Göteborg, som har utförts under våren 2018. En gedigen utredning med både utblickar till våra andra två storstäder, djupdykningar i de respektive områdenas förutsättningar och behov, samt ett par rekommendationer inför framtiden.

Rekommendationerna är i korthet:
- Ett gemensamt förvaltningsöverskridande arbetssätt för KKN inom delområdena. Genomlysningen rekommenderar att ett gemensamt arbetssätt med tydlig rollfördelning tas fram tillsammans med BRG.

- En handlingsplan för arbetet med KKN inom delområdena. Genomlysningen rekommenderar framtagande av en treårig handlingsplan med mätbara mål och delmål och att utvärdering och uppföljning genomförs enligt tidplan.

- Behovet av samordning och stärk Röhsska museets roll som nationell mötesplats för design och konsthantverk. Genomlysningen rekommenderar att Röhsska museet stärks i sin roll som nationell mötesplats för design och konsthantverk utifrån sitt statliga uppdrag. Detta har tydlig bäring på intentionerna i regeringens proposition Gestaltad livsmiljö.

- Lokalfrågan och hyresnivåerna. Tillgång till lokaler med rimliga kostnader och hyresnivåer är avgörande för många utövare inom delområdena. Genomlysningen rekommenderar att undersöka möjligheten att införa en motsvarande stödform i Göteborg som Stockholm Stads Kulturlots.

Här finns hela rapporten, samt Kulturnömndens kommentarer från den 12/6

Hör av dig!

Har du något du vill tipsa oss om på ADA, eller kanske bara har synpunkter på något vi publicerat på hemsidan. Maila gärna oss på info@adasweden.se
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng